§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego www.gastpol.pl jest firma: Wojciech Kiszło Gastpol, ul. Korczaka 1 , 11-200 Bartoszyce NIP 743-193-46-04.

2. Ceny towarów znajdujących się w serwisie www.gastpol.pl wyrażone są w złotych polskich i są to ceny netto (nie zawierają podatku VAT), dla ułatwienia podajemy także cenę brutto.

3. Produkty w sprzedaży promocyjnej umieszczone są w dziale promocje. Liczba towarów w promocji jest ograniczona, a realizacja zamówień odbywa się wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów towarów objętych promocją.

4. Firma GASTPOL zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się serwisie www.gastpol.pl 

5. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w serwisie www pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

6. Zdjęcia mają charakter poglądowy, właściwy produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu. 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do omyłek w opisach i cenach produktu.

§2 Zamówienia

W sklepie zamówienie można zrealizować poprzez:

a) rejestrację konta w tym także logowanie przez serwis społecznościowy facebook

b) poprzez złożenia zamówienia bez rejestracji jako gość (bez zakładania konta)

Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

1. Zamówienia odbywają się za pośrednictwem internetu i realizowane są na terenie Polski.

2. Zamówienia można składać także faksem lub telefonicznie w godzinach pracy firmy.

3. Zamówienia poprzez internet można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. 

4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni nie będą realizowane. 

5 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia zostaną anulowane.

6. Firma GASTPOL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (w szczególności w przypadku przesyłek pobraniowych).

7. W przypadku braku produktu, klient jest o tym poinformowany i może zrezygnować z całości zamówienia, lub jego części albo zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.

8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

9. Dowodem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

§3 Formy płatności

1. Zawierając umowę kupna-sprzedaży klient ma do wyboru następujące formy płatności: 

- przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru na podstawie faktury pro-forma tradycyjnym tradycyjnym przelewem bankowym, bądź szybkimi płatnościami dotPay.pl

- pobranie przez kuriera przy odbiorze paczki.

2. Dla jednostek budżetowych przewidziane są odroczone terminy płatności (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).

3. Firma GASTPOL zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Zamawiającego.

4. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność sprzedawcy (art. 589 KC).

§4. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. 

2. Termin realizacji wynosi średnio w zależności od rodzaju zamawianego towaru od 24 h do 14 dni od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji.

§5 Wysyłka

1. Firma GASTPOL wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich lub dowozimy nieodpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu z handlowcem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do doliczenia kosztów transportu jeśli łączna kwota zamówienia nie przekracza 1000 netto. Opłaty za transport są naliczane odpowiednio do wagi oraz gabarytów przesyłki według ustalonych kryteriów przez firmę spedycyjną.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu przekazania towaru do wysyłki (dotyczy firm kurierskich).

3. Podczas odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.

W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres:  Wojciech Kiszło Gastpol, ul. Korczaka 1, 11-200 Bartoszyce lub pocztą elektroniczną na adres biuro@gastpol.pl).

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Wojciech Kiszło Gastpol, ul. Korczaka 1, 11-200 Bartoszyce, biuro@gastpol.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Wojciech Kiszło Gastpol, Korczaka 1, 11-200 Bartoszyce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7 Reklamacje

1.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie serwisu www.gastpol.pl są fabrycznie nowe, posiadają stosowne atesty i są objęte gwarancją producenta.

2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT, bądź oryginalna karta gwarancyjna, jeśli była załączona do przesyłki.

3. Firma GASTPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego sprzętu.

4. W przypadku zgłaszania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w sposób pisemny (e-mail, fax, list tradycyjny). Reklamacje niezgłoszone w postaci pisemnej nie są brane pod uwagę.

5. Wszystkie zgłoszenia oraz termin usunięcia usterki gwarancyjnej są rozpatrywane w ciągu 14 dni. Firma GASTPOL zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu usunięcia usterki w przypadku gdy część zamienna wykonywana jest na zamówienie.

6. Reklamowany towar wysyłany jest na koszt reklamującego. Po usunięciu usterki towar jest odsyłany na koszt firmy GASTPOL.

§8. Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte na stronach serwisu www.gastpol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc, ponieważ w przekazie elektronicznym nie można wykluczyć błędów systemu zarządzania treścią. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego ? to jest w Bartoszycach.

4. Korzystanie z serwisu www.gastpol.pl oznacza akceptację powyższego regulaminu.